Przygotowanie do badania ptaków (ozdobnych, drobiu, dzikich)

-chorego ptaka transportujmy w dostosowanym do jego wielkości zasłoniętym transporterze (np. karton z dziurkami wyłożony czystym papierem)

-jeśli to możliwe warto zabrać ze sobą próbkę kałomoczu ptaka do badań dodatkowych (parazytologia, mikrobiologia, ocena makroskopowa i rozmaz barwiony)

-z dużego stada ptaków wybieramy do badania osobniki "przeciętne", których stan pozwoli na miarodajną ocenę stanu hodowli, jednak z racji na ratowanie ptaków w najcięższym stanie i takie osobniki należy objąć opieką weterynaryjną

-staramy się aby ptak nie widział innych zwierząt i ludzi aby ograniczyć jego stres

-drobne gatunki ptaków powinny mieć dostępny pokarm i zabezpieczoną wodę , którą przy dłuższym oczekiwaniu na wizytę powinny otrzymać